طلاق

جدای از افرادی که طلاق می گیرند، زوج های زیادی وجود دارند که علی رغم ناکامی هایی که با یکدیگر دارند، سال های طولانی در کنار یکدیگر زندگی می کنند. جدا نشدن به معنای رابطه سالم داشتن نیست. بسیاری از چالش ها و ناکامی هایی که منجر به جدایی یا پائین آمدن کیفیت رابطه زوج ها می شود قابل پیشگیری و درمان هستند، البته در صورتی که زوج ها تمایل به کار کردن بر روی مشکلات را داشته باشند.

هیچ کس به هنگام ازدواج انتظار شکست رابطه را ندارد. جدایی و طلاق از نظر عاطفی رخدادهای دردناکی هستند. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که مشوق های کمی برای با هم ماندن داریم. به نظر می رسد که در سال های اخیر، روابط زوجین پرچالش تر شده و تعهد و وفاداری کاهش یافته است. در دهه های اخیر به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران آمار طلاق افزایش یافته است. آمار دقیقی از طلاق را در دست نداریم ولی مشخصا به مرز هشدار رسیده است. زمان آن فرا رسیده است که به قابلیت های خود در رابطه و خودآگاهی بیافزاییم و در جهت داشتن رابطه سالم تر بکوشیم.

افسردگی

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

بیش فعالی و نقص

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

مشکلات یادگیری

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

وسواس

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

جهت نوبت دهی یا مشاوره آنلاین با ما
فهرست